Åpen dag 18.01.2021

Husk søknadsfrist 2. mars

Se hele TV-sendingen med Jonis Josef fra Åpen dag!

Denne sendingen ble laget av elever på vår nye linje Informasjonsteknologi og medieproduksjon; og Medier og kommunikasjon. Veldig gøy!
Samtidig streamet vi fra alle våre programområder. Her kom det inn veldig mange gode spørsmål som ble besvart av elever og lærere. Sendingene kan du se her:

Informasjonsteknologi og medieproduksjon:

Medier og kommunikasjon:

Realfag:

Språk, samfunnsfag og økonomi:

Ønsker du å se mer av skolen, anbefaler vi deg å besøke nettsiden : apendag.f21.no

Denne siden er laget av elever på Informasjonsteknologi og medieproduksjon.

Her kan du også sende inn spørsmål om F21 du ønsker svar på.

Håper vi ser deg til høsten!