Studieopphold i Bournemouth, England

Pire England

F21 har i flere år samarbeidet med Bournemouth and Poole College i England. Elever på Medier og kommunikasjon kan ta Vg2 ved Bournemouth and Poole College i Bournemouth i England. Dette er et tilbud alle elever i Osloskolen som har gått VG1 Medier og kommunikasjon. F21 sender en gruppe på 20 elever. Her vil de bli integrert i engelske klasser. Det undervises og vurderes etter norske læreplaner. Opplæringen kvalitetssikres gjennom et tett samarbeid mellom faglærere, rådgiver og lærere på BPC. Eksamen på slutten av året vil bli gjennomført i Norge.

Elevene får én kontaktlærer ved Fyrstikkalleen skole og én i England. Gjennom skoleåret vil de bli fulgt opp av lærere fra Fyrstikkalleen skole. Vi har svært gode erfaringer med dette samarbeidet og oppfordrer elevene våre på Medier og kommunikasjon Vg1 til å søke. Søknadsfristen er 1. mars, og man søker på www.vigo.no. I forkant av søknadsfristen avholder vi et informasjonsmøte på F21.

Etter oppstart på F21 med vanlig undervisning i alle fag, reiser elevene til England. Der integreres de i engelske klasser i de fleste fagene bortsett fra noen av fellesfagene. Etter endt opphold avslutter elevene skoleåret på F21 med eksamen sammen med de andre MK-elevene ved skolen.

Det er mange fordeler med å gå på skole i England. Elevene lærer språket godt, de blir mer selvstendige og lærer å jobbe på en helt annen måte med fagene.

Prosjektet støttes av Statens lånekasse for utdanning. Elevene i England får borteboer-, utstyrs- og reisestipend fra Lånekassen. Egenandelen er på Kr. 36.000,- ettersom stipendene dekker 65% av kostnaden. Lommepenger kommer i tillegg.

Elevene bor hos vertsfamilier. To og to sammen eller på enkeltrom. Enkeltrom koster ca. 6000,- ekstra. F21 har en avtale med The Bournemouth and Poole College som tar seg av fordeling av vertsfamilier og er bindeleddet mellom F21 og vertsfamiliene. College ordner også transport til og fra flyplassen i samarbeid med F21.

Et år i England vil gi deg mange opplevelser og erfaringer. Engelskspråklig undervisning vil være en stor fordel for å kunne utvikle ditt eget språk i engelsk både på sosialt plan og for faglig forståelse. Å bo hos en vertsfamilie vil gi deg en unik mulighet til å erfare England på nært hold og bidra til å gi deg et større perspektiv på den engelske kulturen, levesett og væremåte.

For mer informasjon ta kontakt med: Miriam.Rygh.Andersen@ude.oslo.kommune.no