Programområdene for studiespesialisering

Utdanningsprogrammet Studiespesialisering gir  studiekompetanse for studier ved høgskoler og  universitet. I Vg2 og Vg3 skal du velge programområde  og programfag. På F21 tilbyr vi et variert utvalg av  programfag innen begge programområdene.

Programområde for realfag 

Matematikk R1 og R2, matematikk S1 og S2, kjemi 1 og 2, biologi 1 og 2, fysikk 1 og 2 og informasjonsteknologi 1 og 2

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Språkfag: Internasjonal engelsk og samfunnsfaglig engelsk. I tillegg er det mulighet for å velge språk fra det bydekkende tilbudet (russisk, japansk, latin og koreansk)

Samfunnsfag: Politikk og menneskerettigheter, sosiologi og sosialantropologi, historie og filosofi 1 og 2, rettslære 1 og 2 og psykologi 1 og 2

Økonomiske fag: Markedsføring og ledelse 1 og 2, entreprenørskap, økonomistyring og økonomi og ledelse.

Kjemiforsøk i klasserommet

Lektor i Matematikk Magnus Jakobsen

Lektor Magnus Jakobsen underviser elevene på F21 i praktisk og teoretisk matematikk. Magnus bruker omvendt undervisning i sine matematikk timer. Før timene har han lagt ut videoer av oppgaver og hvordan man kan løse oppgavene. 

Litt om hvordan Lektor Jakobsen tenker og jobber med matematikk og elever. 

Drawing of a city