Åpen dag

Vi anbefaler alle 10.klassinger som er nysgjerrig på skolen å besøke oss på

https://apendag.f21.no

Denne siden er laget av våre egne elever.