Informasjon om forsert løp for elever i grunnskolen

"Forsert løp" er et tilbud til elever som ønsker å gå litt raskere frem eller få større utfordringer i matematikk eller engelsk. På F21 har vi følgende tilbud:

• 10.trinns matematikk og/eller engelsk på 9.trinn
• VG 1 matematikk og/eller engelsk på 10.trinn

Hvis eleven velger forsert løp i matematikk på ungdomsskolen kan de vanligvis fortsette med forsert løp også når de begynner på videregående. Dette forutsetter imidlertid at de søker seg til en videregående skole som tilbyr dette, og at de fortsetter med realfagsmatematikk (R1 og R2). Hvis elevene fortsetter med forsert løp også på videregående, trenger de ikke å ha matematikk på Vg3.

Rammer:

Elever som ønsker forsert løp i matematikk/engelsk, tas ut av klassen sin og settes inn i de ordinære gruppene på trinnet over. På denne måten ivaretas både den sosiale og faglige biten.

• Elevene bestemmer selv om de vil bruke karakteren på VGS (dette må de da søke om) eller om de vil ta faget på nytt.
• Elevene får standpunktkarakter i faget som de forserer i etter 9.trinn, og kan også trekkes ut til eksamen sammen med 10.trinn. De kan da ikke ta faget om igjen på 10. trinn.
• Elever som avslutter ett eller flere fag på 9. trinn, skal delta i det ordinære trekket etter 10. trinn når de selv er elever på 10. trinn. Konsekvensen kan være at eleven må avlegge eksamen både på 9. og på 10. trinn (men ikke i sammen fag).
• Eleven er ikke unntatt kravet om å avlegge både en skriftlig og en muntlig grunnskoleeksamen dersom han/hun ikke ble trukket ut til eksamen etter 9. trinn
• Elever som avlegger eksamen i ett eller flere fag før 10. årstrinn, kan bli trukket ut til eksamen i flere fag enn det som er kravet for elever på ordinært løp. Alle eksamener eleven trekkes til, skal føres på elevens vitnemål.
• Elever på 10.trinn, kan bli trukket ut til eksamen i Vg1-faget. Hvis dette kolliderer med eksamen på 10-trinn, må eleven opp i Vg1-faget til høsten.
• Elever på 10.trinn møter opp til de vanlige timene sammen med klassen sin, men kan få hjelp av støtte av faglæreren med kompetansemålene i matematikk på Vg1. Utover dette, kan eleven også få hjelp på skolens leksehjelp

Hva skal man tenke på hvis man ønsker å velge forsert løp?

Før man velger forsert løp, er det viktig å vurdere:
• Interesse
• Ambisjoner
• Selvstendighet
• Ferdigheter
• Støtte
• Utholdenhet
• Ekstra arbeid
• Vi anbefaler også sterkt at elever som ønsker å velge forsert løp ligger på karakter 5-6 i faget. Ta gjerne kontakt med faglærer, hvis det er behov for veiledning angående valget.