Eksamenskurs i matematikk

Lærer og elev

Hver vår arrangeres eksamenskurs i matematikk for 10. trinnselevene. Kursene er 8 torsdager på rad, og du kan fordype deg i matematikk og få veiledning av dyktige lærere. Kurset foregår på Oslo Katedralskole. 

Du melder deg på ved å sende en sms eller mail til Terje Bjøro (90183528) eller terje.bjoro@ude.oslo.kommune.no

Når du har meldt deg på, får du en e-post til skolemailen din, som bekrefter at du har fått plass. Hvis det er fullt, får du tilbud om å stå på venteliste.

Til hver time må du ha med:

  • PC
  • Skrivebok og skrivesaker
  • Pensumboken din


Spørsmål? 

Spør matematikklæreren din, hvis du har noen spørsmål.