Ekstraundervisning i matematikk for elever på 10. trinn

Forskjellige skoleelementer

Fyrstikkalleen skole har blitt tildelt midler til å gjennomføre ekstraundervisning i
matematikk for alle elever på 10. trinn på F21 våren 2018. Midlene skal benyttes til å gi et
differensiert og tilrettelagt matematikktilbud utover ordinær undervisning, og omfanget tilsvarer to
undervisningstimer i uken frem til sommerferien.

Læreren som skal ha ansvar for ekstraundervisningen er en av skolens matematikklærer på 10.trinn,
og han heter Martin Borud maboa081@osloskolen.no. Ekstraundervisningen blir lagt til mandager 15.30-17.00 og elevene melder seg på elektronisk i matematikktimen. Hvis elevene ønsker å fortsette å jobbe med
matematikk etter kl 17.00, er det mulig å gå på leksehjelpen som holder på frem til kl.20.00 i
biblioteket.