Talentsatsing i matematikk for ungdomskoletrinnet

Forskjellige skoleelementer

Osloskolen har et tilbud for elever som er ekstra gode i matematikk. 

Skoleåret 2017/2018

  • Tilbudet gjelder for elever på 8. trinn med særlige forutsetninger og interesse for matematikk, og som i tillegg har faglige ferdigheter tilsvarende karakter 5 eller 6.
  • Tilbudet er for elever på 9. trinn med særlige forutsetninger og interesse for matematikk, og som i tillegg har karakteren 5 eller 6 fra halvårsvurderingen våren 2016.
  • Elevene på talentsatsingstilbudet må få karakteren 5 eller 6 etter 1. termin for å beholde plassen på talentsatsingen i 2. termin.
  • Påmelding gjøres ved at lærer fyller ut elektronisk skjema 
  • Bostedsskolen ved faglærer har ansvar for å fylle ut påmelding for hver elev. Følgende informasjon må innhentes i forkant: elevenes navn og e-postadresse, foresattes navn og e-postadresse, skolevalg (1. og 2. valg), telefonnummer til foresatte/elev om eleven deltok på talentsatsing i matematikk skoleåret 2015/2016 (gjelder kun elever på 9. trinn)

Om tilbudet

Tilbudet er for elever på 8. og 9. trinn med særlige forutsetninger og interesse for matematikk.

Det har til hensikt å øke elevenes interesse for matematikk og gi dem

  • mulighet for faglig fordypning i matematikk
  • støtte til en raskere progresjon som grunnlag for forserte løp

Tilbudet kommer i tillegg til, og skal ikke erstatte differensiert oppfølging i klasser og grupper på bostedsskolen, herunder opplegg for grunnskoleeksamen i matematikk på 9. trinn.

Informasjon om skoler og tidspunkt finner du under : Informasjon om byomfattende talentsatsing i matematikk.