Rusplan for F21

1. Skolens mål for det rusforebyggende arbeidet

 

 • Et rusfritt skolemiljø
 • Skape felles verdier og holdninger innen rusforebygging
 • Ansatte og elever har kunnskap om rus
 • Foresatte skal få informasjon om rus på alle trinn
 • Skape en konsekvent holdning til rusmidler og skolearbeid
 • Formidle et tilbud om hjelp og behandling som er tilpasset den enkelte
 • Alle elever og ansatte ved skolen skal reagere på bruk av rus på skolen og

i nærmiljøet

 • Ansatte elever og foresatte skal kjenne til gjeldende lovverk om alkohol og

rus (Alkoholloven og Straffeloven).

2. Beskrivelse av det forebyggende arbeidet for

 

 • Alle på skolen
 • Trinnene
 • Spesifikke grupper. Eksempelvis:

   -Russen

   -Revy

   -Juleball

   -Klassetur

   -Arrangementer på skolen