Hovedseksjon

Kantinen

Kantinen gjenåpner fra og med mandag 7. september for elever på veidergående skole.  Det kommer til å være et begrenset utvalg plastpakkede varer, uten mulighet for  selvbetjening.

For å begrense antall elever i kantinen vil det kun bli anledning for elever på videregående å kjøpe mat og deretter ta den med seg for å spise ute eller i andre områder i skolebygget.

Det er kun et fåtall spiseplasser i kantinen for å ivareta avstandskravene.

Elever i grunnskolen skal fortsatt ha med mat hjemmefra og spise i klasserommet.

Er det elever som har glemt matpakke kan de henvende seg til miljøarbeiderne som har kontor ved kantinens fellesområdet. 

 

Dileks cafe