Melding av fravær

F21 benytter elektronisk meldingsbok. Ved fravær skal det umiddelbart sendes melding til kontaktlærer. Er eleven under 18 år skal meldingen komme fra foresatt. Fravær skal som hovedregel meldes før skoledagen/timen starter. Hvis man ikke har meldt fraværet innen tre dager, vil man få en anmerkning.


Foresatte/elever som skal melde fra om fravær, gjør dette ved å sende sms til skolenes fellesnummer 417 16 112 (skolene i Oslo bruker samme nummer). Lagre gjerne dette nummeret som SkoleSMS på telefonen din.


F21 sin SMS-kode er F21GS for grunnskolen og F21VGS for videregående. Når du skal melde fravær skriver du en SMS med F21VGS eller F21GS mellomrom <klasse> mellomrom <melding> og sender det til 417 16 112.

Eksempel:

F21VGS 1STA Petter er forkjølet i dag

eller

F21GS 9B Anja er forkjølet i dag

Kontaktlærer vil da få melding om elevens fravær.