Informasjonsmøte for VG3 om russetid m.m v/politiet