Obligatorisk forberedelsesdag til muntlig eksamen 10.trinn

13.6