Velkommen til skolestart

Oppmøte første skoledag for elever på Fyrstikkalleen skole.

VGS:

  • VG1 møter i Auditoriet kl.08.30 før de går til klasserommene: 1STA rom 201, 1STB rom 204, 1STC rom 206, 1STD rom 206B, 1MKA rom 101A, 1MKB rom 101B og 1MKE rom 205.
  • VG2 møter kl.08.30 i klasserommene: 2STA rom 208, 2STB rom 210, 2STC rom 315, 2STD biologirommet, 2MKA rom 102A og 2MKB rom 102B
  • VG3 møter i Auditoriet kl.11.00 før de går til klasserommene: 3STA rom 305, 3STB rom 310, 3STC naturfagsrommet, 3STD fysikkrommet, 3MKA rom 207 og 3MKB rom 211.

Grunnskolen:

  • 8. trinn møter kl.09.30 i Auditoriet før de gåt til klasserommene: 8A rom 301, 8B rom 302, 8C rom 303 og 8D rom 304
  • 9. trinn møter kl.09.00 i klasserommene: 9A rom 307, 9B rom 306, 9C rom 309 og 9D rom 316
  • 10. trinn møter kl.10.30 i Auditoriet før de går til klasserom: 10A rom 311, 10B rom 314, 10C rom 312 og 10D rom 313
  • Alfa møter kl.08.30 i klasserom 209
  • Mottak møter kl.08.30 i klasserom 317