Skriftlig eksamen i Kjemi 2 og Mediesamfunnet 3

To. 14.11.