Vg1/Vg2: gjennomføring av prøvevalg (valg av fag til neste år) i midttimen