VG3: Heldagsprøve i IT2, Biologi 2, Rettslære 2, Spansk 1+2 og 3