Åpen skole på F21 i vinterferien

Elever i skolegården

F21 vil ha et vinterferietilbud for elevene på ungdomstrinnet i uke 8. Det er ikke vanlig skoledag med undervisning, det er ferietid for elevene. Men det er et trivsels og hyggetilbud i nærmiljøet, med aktiviteter , spill og matlaging sammen med miljøteamet. Elevene gjøre hyggelige aktiviteter sammen, og sammen med voksne i kjente rammer. Det blir ca 25 elever her hver dag, med en dag per trinn grunnet smittevern. 

Bindende påmelding til miljøteamet innen torsdag 18. februar.