Covid-19

Fyrstikkalleen skole

En elev på F21 har fått påvist Covid-19.  Bydelsoverlegen har definert alle elever i klassene 3sta, 3stb, 3stc og 3std som nærkontakter. Bydelsoverlegen har besluttet at alle disse skal være i karantene inntil de blir kontaktet av smittesporingsteamet i bydelen. Elever som er i karantene får fjernundervisning via teams. Alle andre elever skal møte på skolen.

Det er veldig viktig at alle elever med symptomer på korona holder seg hjemme fra skolen. Vi vil igjen minne om god håndhygiene og at alle må holde avstand til elever som ikke er i samme kohort.

Dere kan lese mer om smittevernrutiner på Utdanningsdirektorates hjemmeside:

Smittevernveileder for skoler

Bydelsoverlege Gamle Oslo

 

 

Mvh

Marianne Mette Stenberg

rektor F21

 

Informasjon fra Bydelsoverlegen