Inspillling av SEXpertene på F21

Sexamen

I uke 46 spiller vi inn en informativ underholdningsserie om sex på F21, der tre av våre elever skal delta.  Det er produksjonsselskapet The Oslo Company som er ansvarlig for innspillingen på oppdrag fra Discovery+.

Serien skal sendes på Discovery våren 2022. Mandag 15.11 og fredag 19.11 kommer det et TV-team hit for å filme deler av serien. 

Om programmet:

SEXpertene er et sexpositivt program hvor tre deltagere påtar seg rollen som skolens SEXperter. I hvert program drar tv-teamet til en ny videregående skole, og i løpet av uken skal deltagerne lære alt som er verdt å vite om et spesifikt seksuelt tema. 

På slutten av uken arrangeres Den Store Sexdagen, hvor sexpertene videreformidler det de selv har lært til et utvalg av medelever. Hensikten med programmet er å informere ungdom om et viktig tema på en underholdende måte. 

Samtykke til filming:

På Den Store Sexdagen kommer vi til å noen av skolens elever for å lytte til hva SEXpertene har å lære bort, og i denne situasjonen kan alle elever som er til stede bli filmet. Vi sender ut et egen beksjed til klassene som skal filmes, så elever har mulighet til å reservere seg mot filmingen.

De tre elevene som velges som programmets SEXperter er valgt ut i en egen castingprosess