Digital undervisning utvides t.o.m.16 april

Oslo by

Digital undervisning utvidet en uke, og er nå til 16 april.

Timeplanen følges.

Vi følger med på oppdateringer fra regjering og byråd og informerer dere så snart det er noe nytt som angår vår praksis. 

Oppdaterte smittevernveiledere 

Før påske ble smittevernveiledere for u.skole og vgs oppdaterte. Disse er i stor grad i tråd med den praksisen vi har hatt til nå på rødt nivå. 

Våre elever er allerede delt inn i 2 kohorter og har dermed halvparten av kontaktene de normalt ville hatt på gult eller grønt nivå. Ihht de nye veilederne skal elevene ha faste plasser (klassekart) og sitte etter hverandre (ikke ansikt til ansikt) i klasserommet. Skolene bes også vurdere å alternere mellom dager på skolen og hjemme, slik praksisen vår allerede har vært på rødt nivå. 

For kroppsøving anbefales det på rødt nivå å være mye ute og man kan bare bruke garderober dersom man kan unngå trengsel. 

Munnbind: Det som er nytt er en tydeligere anbefaling av bruk av munnbind på rødt nivå både for elever og ansatte. Dette gjelder spesielt i situasjoner der 1 meters avstand er vanskelig å overholde (i pauser og i fellesarealer). Det er ikke en anbefaling å bruke munnbind i ordinær undervisning. Munnbind skal være gratis for elever og skolen bestiller flere munnbind som vil være lett tilgjengelig for elever og ansatte. Alle elever har allerede fått ett tøymunnbind fra skolen. 

Fellesområder: Vi har delt inn skolens fellesområder i soner. U.skolen skal være i 3.etg, VG2 i 2.etg, VG3 i kantina, MK i glassgata, IM-klassene i klasserom + 2.etg. VG1 er på F17.

Les mer om smittevern på Utdanningsdirektorates nettsider: 

Smittevernveileder VGS

Smittevernveileder u.skole

For generell informasjon om koronaviruset på flere språk, besøk nettsidene til Folkehelseinstituttet:

Informasjon på ulike språk

Vi håper vi kan møtes fysisk på skolen igjen snart. Vi savner latter i kantina, sjakkturneringer på biblioteket og gode diskusjoner fysisk i klasserommene.

Mvh
Mari Indregard
fung.rektor F21