Viktig informasjon om eksamen

Forskjellige skoleelementer

VG1

Ca 20 % av elevene kommer opp til enten en muntlig eller en skriftlig eksamen
Du kan altså komme opp til enten en muntlig eller en skriftlig eksamen.
1MK: du kan bli trukket ut til en praktisk eksamen i mediefag
VG1 - Skriftlig (offentliggjøring av trekk er 15.mai)
Du kan komme opp i følgende fag:
engelsk eller matematikk 1p /1t
VG1 - Muntlig:

 • naturfag (1st/1mk)
 • matematikk 1p/1t (1st/1mk)
 • samfunnsfag (1st)
 • geografi (1st)

VG2

Du skal opp til en skriftlig eksamen eller en muntlig eksamen.
2MK: Du kan bli trukket ut til en praktisk eksamen i mediefag.

3ST:

Du skal ha til sammen 4 eksamener.
Alle VG3-elever har skriftlig eksamen i norsk hovedmål 25.mai.
I tillegg skal dere ha:

 • To skriftlige og en muntlig eksamen.
 • Unntak:

Hvis skriftlig eksamen i de fagene du kan bli trukket ut i er på samme dag, eller du har 2 programfag med muntlig eksamen, vil du bli trukket ut til 1 skriftlig og 2 muntlige eksamener.

3MK:

Du skal ha til sammen 3 eksamener
Alle VG3-elever har skriftlig eksamen i norsk hovedmål 25.mai.
I tillegg skal dere ha:

 • Mediefagseksamen
 • og en skriftlig eller en muntlig eksamen

10.trinn

Du skal opp til en muntlig og en skriftlig eksamen.

10.trinn skriftlig eksamen

Du kommer opp i ett av følgende fag:

 • norsk (2 dager, en dag med bokmål og en dag med nynorsk)
 • matematikk
 • engelsk

10.trinn muntlig eksamen

Du kommer opp i ett av følgende fag:

 • KRLE
 • norsk
 • matematikk
 • engelsk
 • fremmedspråk (tysk, fransk, spansk)
 • samfunnsfag
 • naturfag
 • engelsk fordypning