Elevevaluering av undervisningen på VGS

Elever jobber i skolebiblioteket

I perioden november til desember, gjennomfører vi "Elevevaluering av undervisningen" på F21 videregående. Bakgrunnen for dette er et vedtak som ble fattet av Oslo bystyre i juni 2007: Byrådet bes om å legge frem forslag om hvordan en evaluering av lærere skal foregå. Saken må ta utgangspunkt i at elever skal foreta en anonym evaluering, og at resultatene skal kunne brukes for å få til forbedringer av undervisningen på den enkelte skole.

Evalueringen er utformet som en anonym spørreundersøkelse som elevene svarer på i timen i utvalgte fag. Når læreren har fått resultatet sitt, diskuterer han/hun dette med klassen sin, for å se om det er noe i han/hun bør endre på i undervisningen sin for at elevene skal lærer seg enda mer.