Elevundersøkelsen

Gjeng med ungdom sitter i solen. Foto: NTB scanpix

I uke 41 setter vi i gang Elevundersøkelsen for alle elever på F21.

Undersøkelsen gjennomføres av alle elever i Norge hvert år. Den er viktig for å få bedre kunnskap om elevenes læring og trivsel på skolen. Resultatene bruker vi til å jobbe for et godt læringsmiljø og iverksette tiltak for god trivsel på F21. Undersøkelsen er anonym.

Les mer om undersøkelsen på utdanningsdirektoratets hjemmeside:
https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/informasjon-til-foreldre---elevundersokelsen-bokm-14.09.2017.pdf