Foreldreundersøkelsen 2021

Elever i klasserom

Alle foresatte med barn under 18 år i Osloskolen inviteres til å delta i Foreldreundersøkelsen 2021. Formålet med undersøkelsen er at du skal få si din mening om ditt barns trivsel, læring og samarbeidet mellom skolen og hjemmet.

Hva er foreldreundersøkelsen?

·         Foreldreundersøkelsen er en nettundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.

·         Gjennomføres i Osloskolen fra 16. til 30. mars 2021.

Hvordan kan du svare på foreldreundersøkelsen?

·         Én foresatt per barn vil få e-post og SMS med lenke til undersøkelsen. Undersøkelsen
sendes ut av Utdanningsetaten; ikke av skolen din. Avsender vil være Osloskolen, både på
SMS og e-post.

·         Har du flere barn, vil du få én svarlenke pr. barn.

·         Du kan svare med mobiltelefon, nettbrett eller PC.

·         Det vil ta ca. 7–10 minutter å svare på undersøkelsen.

Hvem gjelder undersøkelsen for?

• Foreldre og foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 vil få invitasjon til å delta. Det er frivillig å svare på undersøkelsen.