Godt Nyttår

F21 logo

Ungdomsskolen starter opp på gult nivå og vgs på rødt nivå tirsdag 4.januar.

UNGDOMSSKOLEN:

Gult nivå innebærer at alle elevene kommer på skolen hver dag, men det er ekstra fokus på gode smittevernrutiner og hver klasse er en kohort. Se informasjon om hvordan F21 organiserer dette i portalmelding sendt alle foresatte og elever 3.januar.

VGS:

Rødt nivå innebærer at bare halvparten av elevene kan være på skolen til enhver tid. Vi vil derfor organisere skoledagen med en veksling mellom fysisk undervisning på skolen og hjemmeundervisning. Hver klasse deles i to i samsvar med kontaktlærergruppen. De to halve klassene blir hver sin kohort, der den ene kohorten møter på skolen og den andre er hjemme og jobber med oppgaver.

Klassen skal følge timeplan slik den allerede foreligger. Elever som er på skolen bruker de samme rommene som tidligere. Dere som har hjemmeskole får beskjed av lærer hvor dere finner oppgavene dere skal jobbe med.

Se informasjon sendt som portalmelding 2.januar.

 

Med vennlig hilsen

Mari Indregard
Rektor