Hjertetelefon

Illustrasjon.

 

Rådgiverne og miljøarbeiderne på F21 vil i tiden fremover være tilgjengelige alle ukedager mellom 08-16. 

Monika Julsrud 

Rådgiver for klassene: 2STB, 2STC og 2STD.

Mobil: 94 87 20 86  E-post: Monika.Julsrud@ude.oslo.kommune.no   

Anders Kletthagen

Rådgiver for klassene: 2STA, 3STA og 3STB

Mobil: 48 15 63 86 E-post: Anders.Kletthagen@ude.oslo.kommune.no

Magnus Øverland Knudsen

Rådgiver for klassene: 8C, 8D, 10C, 10D, 1STA, 1STC, 1STD, 1STE og 1MKC.

Tlf: 48 19 11 70 E-post: Magnus.Knudsen@ude.oslo.kommune.no

Åsa Maria Mikkelsen 

Rådgiver for klassene: 9C, 9D, 1MKA, 1MKB, 2MKA, 2MKB, 3MKA og 3MKB. 

Tlf: 90 50 85 32 E-post: aamia001@osloskolen.no         
     

Morten Hansen

Rådgiver for klassene: 8A, 8B, 9A, 9B, 10A, 10B, 1STB, 1STF, 3STC og 3STD.

Mobil:  94 85 87 43 E-post: Morten.Hansen@ude.oslo.kommune.no

 

Alia Khan

Minoritetsrådgiver

Tlf:  46 50 47 73 E-post: E-post:  alia.khan@ude.oslo.kommune.no

 

Charlotte Jespersen 

Miljøarbeider

E-post: charlh1108@osloskolen.no 

Snapchat: f21charlotte