Informasjon om eksamen

Forskjellige skoleelementer

INFO. VGS:

NÅR FÅR JEG BESKJED OM AT JEG SKAL OPP TIL EKSAMEN?

Informasjon om skriftlig eksamen i trekkfag blir gitt fredag 12. mai

Elevene møter i auditoriet og får opplysning om skriftlig trekkfag til følgende tider:

 • 09.00 – VG3
 • 09.30 – VG1
 • 09.45 – VG2

Lister over eksamenstrekket henges opp utenfor personalrommet.

Det er vanlig undervisning fra kl.12.25 12.mai.

Eksamensplanen med datoer for ulike eksamener finner du på hjemmesiden til skolen og
nettsiden til Utdanningsdirektoratet på adressen https://www.udir.no/eksamen-ogprover/eksamen/
Informasjon om muntlig eksamen i trekkfag blir gitt i auditoriet:
For VG3:

 • Fredag 9. juni kl. 09.00 (eksamen 13.juni)

OG

 • Fredag 16. juni kl. 09.00 (eksamen tirsdag 20.juni)

For VG1, VG2, VG3:

 • Fredag 16. juni kl. 09.30 (eksamen tirsdag 20.juni)

 

SKRIFTLIG EKSAMEN

Forberedelsedel
Noen skriftlige eksamener har en forberedelsedel.
Forberedelseshefte hentes i resepsjonen klokken 09.00 dagen før eksamen
I fag med forberedelsesdag på VG, frigjøres lærer kl. 10.10-11.40 til veiledning på
forberedelsesdagen.

 • Resepsjonen kontakter elever som ikke har hentet forberedelsesheftet
 • Alle elever har lesedag dagen før sin skriftlige eksamen på VG selv om det ikke er en

forberedelsedel

I tiden fram til eksamen kan du bruke alle hjelpemidler og samarbeide med andre.

Hvor og når skal du møte opp til eksamen?

Når du får beskjed om en skriftlig eksamen, får du samtidig beskjed om hvor du skal møte. Du
må møte opp i eksamenslokalet senest kl. 08.30!
Eksamenslokalet stenger klokka 10.00. Etter dette er det ikke mulig å komme inn i
eksamenslokalet, uavhengig av hva som er grunnen

INFO. 10. TRINN:

Informasjon om skriftlig eksamen i trekkfag blir gitt fredag 12. mai kl.08.30 i auditoriet

 • Elevene møter i auditoriet og får opplysning om skriftlig trekkfag kl. 8.30
 • Fra kl.09.00 til kl.11.40 er det veiledning fra faglærer.

Det er vanlig undervisning fra kl.12.25 og ut dagen 12.mai.

 • Du kan komme opp i enten norsk, engelsk eller matematikk.
 • Dagen før eksamen, får du veiledning på skolen av faglærer. Møt opp på skolen kl. 8.30.

Informasjon om muntlig eksamen i trekkfag blir gitt tirsdag 13.juni kl. 9.00.

Muntlig eksamen er torsdag 15.juni.