Informasjon om oppstart

Fyrstikkalleen vgs

Kjære elever og foresatte

Her følger litt mer informasjon om oppstart i neste uke sammen med en kort opplæring i smittevern som vi ønsker at dere ser gjennom før elevene kommer på skolen. Elevene skal møte til litt ulike tider disse første dagene for at vi skal få gått gjennom nye regler med dere alle. Nedenfor følger en liste over når dere skal møte. Alle elever venter ute i skolegården på kontaktlæreren eller den læreren som skal ha timen. De vil komme ut og hente elevene i skolegården. Mer info om hvor i skolegården dere skal stå kommer fra trinnansvarlig.

Mandag 11.05. møter:

10. trinn

10 a+c 12:10 – 13:40

10 b+d 12:55 – 14:35

Og

Vg3

3sta-b 12:00 – 13:00

3stc-d 12:15 – 13:15

3mka-b 12:30 – 13:30

 

Tirsdag 12.05. møter:

8., 9. og 10. trinn, alfa og mottak

09:00-11:00

 

Vg1

12:00 1sta+b

12:15 1stc+d

12:30 1ste+f

12:45 1mka+b

MKC får direkte informasjon fra lærer.

Onsdag 13.05. møter ungdomstrinnet som på tirsdag.

Deretter kommer Vg2.

12:00 2sta+b

12:15 2stc+d

12:45 2mka+b

I det første møtet på skolen vil dere få en plan for de neste ukene, med fag, rom og lærere. Alle elever skal ta med seg pc/mac fra første dag. Elevene skal ikke bruke skapene på skolen i disse ukene og heller ikke spise på skolen.

På grunnskolen skal elevene jobbe i kontaktlærer-gruppene hver dag, med ca femten elever i hvert rom. Dere vil ha skole fra 09:00 –11:00 hver dag. Fag som går på tvers av klasser (fremmedspråk, mat og helse og valgfag) blir enten gjennomført digitalt eller avlyst.

På videregående er det vurdert av myndighetene at elevene forventes å klare å holde god avstand slik at de kan inngå i flere ulike grupper i løpet av uken. Her vil vi derfor legge vekt på programfagene ved gruppeinndeling og de større vurderingssituasjonene som er planlagt. Elever på vgs, har lengre reisevei og skal derfor først på skolen etter lunsj kl 12:00-15:00. De vil ha digital skole om morgenen. Også for disse elevene vil noen fag falle bort, ettersom de ikke lar seg gjennomføre på en god måte.

Om en elev føler seg syk skal han/hun bli hjemme og kontakte lege for vurdering. Det vil bli ført nærvær og elvene må melde fra til lærer om de ikke kan komme.

Vi ønsker dere alle en god helg og ser frem til å møte dere i neste uke.

Mari og Marianne