Kjære elever og foresatte på neste skoleårs 8.trinn!

Gutt og jente, med skoleelementer

Foreldremøter for neste års 8 trinn
I år blir foreldremøtet for neste års 8. trinn digitalt 22. april kI.18.00. Link til deltagelse vil også sendes til foresatte på skolemeding via barneskolene.  Link til videomøtet finner du her.

Per i dag har vi 107 elever i F21s inntaksområde, og vi har i tillegg mottatt søknader fra 14 elever som ikke tilhører vårt inntaksområde. Vi har totalt 120 elevplasser på neste skoleårs 8.trinn. Elevene vil bli fordelt på 4 klasser med 30 elever per klasse, og hver klasse vil ha to kontaktlærere.

Vi ønsker å kunne tilby plass til alle som ønsker å gå hos oss. Hvis dere vet nå at dere skal flytte, har søkt skoleplass på andre skoler osv, ber vi om at dere gir oss beskjed så raskt som mulig. 

Overgangen fra barneskolen og klassesammensetning:

Vi på F21 har et tett og godt samarbeid med barneskolene i forbindelse med overgangen til ungdomsskolen. Dette er viktig for å sikre en trygg og sikker overgang fra barnetrinnet alle de nye elevene våre. Vi skal samarbeide godt med avgiverskolene om gode og trygge klasser. Om det er informasjon dere tenker viktig at vi får knyttet til overgang og sammensetning av klassene, ber vi om at dere formidler dette til nåværende kontaktlærer.

Spåkfag og valgfag
Neste skoleår skal elevene starte med både fremmedspråk og valgfag. I språkfag tilbyr vi fransk, spansk, tysk og norsk fordypning. Det vil bli gitt god informasjon om språkfag når skoleåret starter, og vi tilbyr smakebitkurs i alle språkfag før elevene skal velge.

I valgfag har vi foreløpig følgende tilbud: Design og redesign, fysisk aktivitet og helse, demokrati i praksis, friluftsliv, sal og scene, natur og friluftliv og  programmering. Elevene får mer informasjon om de ulike valgfagene når de starter på ungdomsskolen. 

Avhengig av hvilke smittevernrestriksjoner som gjelder i august, tar vi sikte på at lærerne og miljøteamet vårt vil avholde kick-offdag for nye 8.trinn ved oppstart. Her blir det ulike aktiviteter og enkel servering, og dette er en fin mulighet til å bli kjent med nye klassekamerater og lærer. Mer informasjon kommer ved skolestart. Miljøteamet vårt har en egen Instagramkonto for elever, som dere finner ved å søke opp "F21skole". Det flotte Elevrådsstyret vårt vil også være faddere for nye 8. trinnselever den første skoleuka.

Koronapandemien har endret skolehverdagen for elever og lærere, både faglig og sosialt. På F21 er vi gode på å bruke digitale verktøy, men vi savner undervisning på skolen og alle de sosiale arenaene som gjør skoledagen ekstra morsom. Til høsten skal vi igjen ha musikk og aktiviteter i storefri, bodtennis, Fifa – konkurranse, strikkegruppe på bibilioteket, ballspill i hallen og feiring av Valentines, halloween, jul og påske osv.

Vi går mot lysere tider og våren er på vei, vi her på F21 at vi sakte men sikkert også er på vei mot en mer normal skolehverdag.

Er det noe du lurer på? Kontakt oss  gjerne her.

Med vennlig hilsen
Mari Indregard, fung rektor på F21
Margareth Tomren, ass. rektor F21 Gs