Klageadgang!

Forskjellige skoleelementer

Alle klager skal være skriftlig og underskrevet, og skal leveres personlig i skolens resepsjon.

  • NB! Det er viktig å tenke nøye gjennom en eventuell klage. Karakteren kan også gå ned! Snakk med faglærer før du evt klager.
  • Klagesensur kan ikke ankes.
  • Klagefrist: 10 dager fra det tidspunkt du burde ha gjort deg kjent med karakteren
  • Standpunktkarakterer publiseres 13.juni

For Vg3-elever er det opprettet en hurtigklagenemd som i de fleste tilfeller ferdigbehandler klager innen ca 5. juli. Vitnemål vil evt bli endret innen frist for opptak til høgskole/universitet

Klagefrister Standpunkt

  • Hurtigklagefrist fredag 15.6.2018 kl.12.00 (gjelder kun VG3)
  • Ordinær frist mandag 25.06.2018 kl.12.00

Klagefrister skriftlig / muntlig eksamen

  • Hurtigklagefrist tirsdag 26.06.2018 kl.12.00 (gjelder kun VG3)
  • Ordinær frist torsdag 05.07.2018 kl.15.00