Hovedseksjon

Mari Indregard ansatt i fast stilling som rektor

Rektor Mari Indregard

Etter å ha fungert som rektor på F21 i lengre perioder, er Mari Indregard nå ansatt som rektor i fast stilling på skolen.

Hun har tidligere vært assisterende rektor på F21. Mari er opptatt av at alle elever skal ha et trygt og godt læringsmiljø. De skal få medvirke, bli lyttet til og bidra til å utvikle skolen videre.

Vi gleder oss til fortsettelsen med Mari ved roret.

Hver dag vokser du litt!