Nasjonale prøver for ungdomskolen

Elever jobber med skolearbeid

I perioden 10.9.18-26.9.18 gjennomfører vi nasjonale prøver i:

  • engelsk (60 min) på 8.trinn
  • lesing (90 min) på 8. og 9.trinn
  • regning (90 min) på 8. og 9.trinn

Formålet med de nasjonale prøvene er å gi skolane kunnskap om elevane grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøven brukes til å tilpasse og tilrettelegge undervisningen for elevene.

Gjennomføringsdato er lagt inn i elevenes prøvekalender (outlook) og dere finner også mer informasjon om prøvene på: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/

VH F21