Nasjonale prøver

Forskjellige skoleelementer

Hva er nasjonale prøver?
Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.

Prøvene gjennomføres om høsten, kort tid etter at elevene har startet på 5., 8. og 9. trinn.

Resultater fra de nasjonale prøvene gir et begrenset bilde av de ferdighetene og den kompetansen elevene har. Resultatene må derfor ses i sammenheng med annen relevant informasjon om skolen, kommunen og elevene.

Tider for gjennomføring av nasjonale prøver:

 
Fag Tidspunkt for gjennomføring Format / tid
Lesing
8A og 8B: tirsdag 12.9 kl. 9.00
8C og 8D: tirsdag 12.9 kl. 13.50
Elektronisk
90 min
Regning
8A og 8C: onsdag 13.9. kl. 8.15
8B og 8D: fredag 15.9 kl. 8.15
Elektronisk
90 min
Engelsk
8A og 8C: mandag 18.9. kl. 12.10.
 
8B og 8D: mandag 18.9 kl. 9.55
Elektronisk
60 min
 
Fag Tidspunkt for gjennomføring Format / tid
Lesing
9B og 9D: tirsdag 12.9. kl. 9.00
9A: fredag 15.9 kl. 9.55
9C: Tirsdag 12.9 kl. 9.00
Elektronisk
90 min
 
Regning
9A og 9B: onsdag 20.9. kl. 8.15
9C og 9D: fredag 22.9 kl. 8.15
Elektronisk
90 min