Ny e-post og postadresse for Fyrstikkalleen skole fra 11.09

Back to School Party

Fra 11. september 2018 tar alle videregående skoler i bruk det nytt elektronisk arkivsystem. Fra denne datoen skal all post og e-post fra eksterne ikke gå til skolen, men til UDA, som distribuerer posten videre via Websak.

Vennligst benytt den nye adressen ved fremtidige henvendelser til skolen;

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Postadresse: 

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Fyrstikkalleen skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo

Hvis du skal kontakte skolen per e-post eller per post, må du benytte de nye adressene.

Ny post adresse til Fyrstikkalleen skole

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Postadresse: 

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Fyrstikkalleen skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo

Drawing of a city