Skolen åpner for undervisning på forsterket rødt nivå mandag 19.04.

Solsikker

I klasserommene skal dere sitte etter hverandre (ikke ansikt til ansikt) og ha faste plasser (klassekart).

Munnbind:
Alle oppfordres til å bruke munnbind i fellesområder i friminuttene og storefri.
Mandager og tirsdager vil "koronaverter" møte dere ved inngangene og dele ut pakker med gratis munnbind. Ekstra munnbind får du hos miljøarbeidere, i resepsjonen og hos andre ansatte. Etter bruk kaster dere munnbind i egne søppelsekker i klasserommene eller søppelkassene i fellesarealene. Bidra til å holde skolen ren og hyggelig.  

Les pressemelding fra Oslo kommune her. 
Her kan dere lese om smittevernregler i Oslo på flere språk.

Vi gleder oss til å se dere alle på F21 igjen!

Mvh
Mari Indregard
fung.rektor