Hovedseksjon

Streaming i regi av Utdanningsetaten

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Elevene på Informasjonsteknologi og medieproduksjon skal i år produsere streamingen av de sentrale skoleledermøtene i regi av Utdanningsetaten. Gøy når elevene våre jobber med reelle oppdrag fra bransjen.