Hovedseksjon

Ta ordet- appellkonkurranse på vg 1.

Appellkonkurranse vg1

Juryens begrunnelse:

Det var full enighet i juryen om at vinnerappellen umiddelbart vekket tilhørers interesse med en gripende, fengende og sterk innledning. Vi vil høre mer!

Forskning, statistikk og fakta underbygger saklige og sterke argumenter som integreres og brukes godt gjennom hele appellen.

Stemmebruk og kroppsspråk brukes hensiktsmessig. Direkte. Tydelig. Rolig, men samtidig insisterende i sin oppfordring om at alle må anerkjenne, se, bry seg.

Tema  "hjem" var synlig gjennom hele appellen. Men her var det mangelen på et hjem som var hovedtema. Nemlig de hjemløse.
Det var 7 vinnere i dag, men juryen vurderte Safa Jasmin Karim fra 1STD sin appell til dagens sterkeste bidrag!

Gratulerer!