Testing elever på F21

Fyrstikkalleen skole

Hvorfor massetesting?
Ungdom har ofte milde eller ingen symptomer på korona samtidig som de ofte har et stort sosialt nettverk. Dette gjør at de lett kan smitte andre uten selv å vite at de er smittsomme, og man får satt i gang tiltak først når dette har utviklet seg til et større utbrudd. 
Regelmessig testing på skolene vil dermed være ekstra effektivt for å oppdage skjult smitte og stoppe smittespredning.

Hva slags test?
Testen kalles en fremre neseprøve og er en antigen hurtigtest. Elever og ansatte tester seg selv ved å ta en vattpinne 2 cm inn i nesen og vri rundt 5 ganger i hvert nesebor. Hele testen og analysen gjennomføres på skolen, noe som betyr at prøveresultatet for klassen vil være klart mellom 20–60 minutter etter at testveilederne har forlatt rommet.
Dette er en enkel måte å teste på, med mindre ubehag, sammenliknet med den dype neseprøven som utføres på Oslo kommunes teststasjoner.

Vi oppfordrer elever og ansatte til å ta testen, men understreker at dette er frivillig.

Mer info finner du her

Hvordan gjennomføres testen?
Et testteam, i fullt verneutstyr, vil besøke klassen til avtalt tid.  Lærer skaper ro i klasserommet. Testteamet vil forklare hvordan testen skal forberedes og deler deretter ut utstyr for å gjennomføre testen i klasserommet, dvs etiketter, konvolutter og testpinner.

Gjennomføring av test:

1.   Åpne øverste del av pakken med prøvepinnen. Ta ut prøvepinnen.

2.   Ta pinnen 2 cm inn i nesen og vri rundt 5 ganger i hvert nesebor. Ta prøven i begge neseborene.

3.   Legg prøvepinnen tilbake i pakken. Lim den ene navnelappen på utsiden av pakken.

4.   Legg den merkede pakken med pinne i konvolutten. Legg den andre navnelappen oppi konvolutten.

Når alle som ønsker det har utført testen, vil testene samles inn av testteamet. Klassen må holde seg i ro/isolert, i ytterligere 40 minutter, mens de venter på at prøvene analyseres.

Hva skjer hvis testen er negativ? 
Vi forventer at de fleste prøvene vil være negative, det betyr at det ikke er påvist korona. Da kan dere fortsette timen og skoledagen som normalt.

Hva skjer hvis testen er positiv?
Hvis noen i klassen tester positivt for korona, vil dette skje:

1.   Testteamet ringer skoleledelsen og sier at det er smitte i klassen. Av personvernshensyn vil de ikke si hvem i klassen som er smittet.

2.   Skoleledelsen forteller klassen om den positive prøven, og hva det betyr. Alle i klassen får munnbind og blir sendt hjem i ventekarantene. 

3.   Testteamet ringer også smittesporingsteamet i bydelen, for å fortelle hvem som er registrert som smittet.

4.   Smittesporingsteamet kontakter den som er smittet og nærkontakter på vanlig måte.

Hva skjer hvis det er noe feil med testen? 
Hvis det har skjedd en feil under prøvetaking eller med analysen av testen, kan prøven bli inkonklusiv. Det betyr at den verken er positiv eller negativ. Da kan testmedhjelperen komme inn igjen i klasserommet og gjøre en ny test på den/de det gjelder.

Tidspunkt for testing
Det vil bli laget en oversikt over når hver enkelt klasse får besøk av smittetesterne. Denne vil bli gjort tilgjengelig senest torsdag 29.04.21 Testingen vil bli gjennomført i fellesfagtimene og tar ca 15. minutter.  Elevene må deretter holde seg i ro i de påfølgende 40 minuttene i påvente av testresultatene.

En plakat om hvordan testen gjennomføres vil bli satt opp i klasserommene i forkant av testingen.

Test deg for Oslo – for vennene dine – for deg selv! ❤