Hovedseksjon

Skolestart 19.08.24

Oslo i høstfarger.

8.trinn: Oppmøte kl. 09.30 ved inngang C . Ansatte vil ta imot utenfor skolen.
9.trinn: Oppmøte kl. 09.00 i klasserom
10.trinn: Oppmøte kl. 10.00 i klasserom
ALFA/Mottak: Oppmøte kl. 10.00 i klasserom

Vg 1 (IM/ST/MK): Oppmøte kl. 08.30 i Flerbrukshallen. Ansatte vil ta imot utenfor skolen.
Vg 2 (IM/ST/MK): Oppmøte kl. 09.30 i klasserom.
Vg 3 (ST/MK): Oppmøte kl. 11.00 i klasserom