Hovedseksjon

Til foresatte på F21

F21 logo

 

Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse skal gjennomføres i Osloskolen, i
perioden 21. mars - 8. april 2022. Foresatte med barn under 18 år inviteres til å delta. Formålet med undersøkelsen er at du skal få si din mening om ditt barns trivsel og læring, i tillegg til samarbeidet mellom skolen og hjemmet. 

Foresatte vil få tilsendt invitasjon pr. e-post og sms ila dagen. 

 

Om undersøkelsen:

 

Hvem gjelder undersøkelsen for?
Undersøkelsen omfatter alle grunn- og videregående skoler (unntatt noen spesialskoler). Undersøkelsen gjelder for foresatte med barn under 18 år, og vil bli sendt til foresatte med barn på 1. trinn til og med vg1.
NB! Undersøkelsen vil av metodiske årsaker bli sendt til kun én foresatt per barn. Har de foresatte flere barn, vil de få en svarlenke per barn.

 

Hvilke spørsmålsbolker er valgt ut?
Undersøkelsen som skal gjennomføres i Osloskolen omfatter 11 spørsmålsbolker med til sammen 43 spørsmål. Respondentene vil bruke ca. 5-10 minutter på å besvare undersøkelsen. Spørsmålene skal i første rekke gi foreldrene anledning til å svare på spørsmål om barnas skolemiljø. I tillegg er det tatt med noen viktige kjerneområder som støtte fra lærer, motivasjon, samarbeid/dialog skole-hjem og læring og utvikling.

 

Ut fra ovennevnte er følgende spørsmålsbolker valgt ut til Foreldreundersøkelsen 2022:

Trivsel, Motivasjon, Støtte fra lærerne, Trygt miljø, Trygt miljø - krenkelser, Mobbing på skolen, Informasjon fra skolen, Dialog og medvirkning, Kjennskap og forventninger, Utviklingssamtalene og Læring og utvikling.