Utdanningskomiteen på Stortinget besøkte F21

Utdanningsetaten på besøk

Torsdag 25. april besøkte hele utdanningskomiteen på Stortinget F21. De fikk høre om hvordan vi jobber med 4-lærersystemet i norsk, engelsk og matematikk på ungdomsskolen. Alle elever skal realisere læringspotensialet sitt, få tilpasset undervisning og føle seg inkluderte. Stortingspolitikerne var veldig fornøyde og imponerte over det de fikk presentert!

Utdanningsetaten