Utøya

Utøya

Fie, Emil, Lilou, Elli og Dina fra 9. trinn deltar denne uka på demokrativerksted på Utøya sammen med elever fra tre andre ungdomsskoler på Østlandet. Der skal de lære om terrorangrepene 22. juli 2011 og hvordan de aktivt kan fremme demokratiske verdier og stå opp mot anti-demokratiske holdninger i samfunnet. Når de kommer tilbake på skolen, skal de dele det de har lært med resten av elevene på 9. trinn.