Valgfag 9. og 10. trinn

To jenter hjelper hverandre med lekser.

Nå er det tid for å velge valgfag for neste skoleår.

Elevene skal få standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da vil det ikke avsluttes etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha karakter i ett valgfag eller flere valgfag. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring. Det er ingen garanti for at eleven får samme valgfag som tidligere, selv om dette er ført opp som 1. ønske.

For skoleåret 2017-2018 har vi på 9. trinn valgt å tilby følgende valgfag:
* Forskning i praksis
* Fysisk aktivitet og helse
* Medier og informasjon
* Design og redesign

For skoleåret 2017-2018 har vi på 10. trinn valgt å tilby følgende valgfag:

* Forskning i praksis
* Fysisk aktivitet og helse
* Medier og informasjon
* Sal og scene
Les mer om valgfagene på http://www.udir.no/valgfag

Elevene skal velge to fag, i prioritert rekkefølge, innen 3. juni. Dette gjøres på skolen i et digitalt skjema. De som ikke velger innen fristen blir plassert i gruppen det er plass i. Kontakt undertegnede for eventuelle spørsmål.

 

Med hilsen

Linn Helen Ørmen
avdelingsleder