Velkommen til skoleavslutning 2018

Sommeravslutningen 2017

Velkommen til en høytidelig avslutningssermoni for 10. trinn

  • onsdag 20. juni kl. 18.00
  • Arrangementet starter i skolen kantine med taler til elevene og utdeling av vitnemålet.
  • Etter vitnemålsutdelingen samles elevene klassevis.

 

Velkommen til foresatte og VG3 elever til en hyggelig markering av avslutningen av 13 års skolegang

  • Arrangementet starter kl. 19.00 med litt servering i glassgangen/gata – inngang B.
  • Ca. kl.19.30 går MK3 elevene til auditoriet og ST3 elevene til kantina.