Velkommen til skolestart

F21 skolegård

For å sikre en trygg og god skolestart, er det viktig at alle elever og ansatte følger smitteverntiltakene skolene innfører pga korona-situasjonen.

Alle skoler følger "trafikklysmodellen" for nivåinndeling av smitteverntiltak. Vi er nå på gult nivå. Gult nivå innebærer at hele klasser kan ha undervisning sammen, men at vi må passe på å følge rutiner for god hygiene, unngå trengsel og store samlinger.

Husk:

  • Ingen syke skal møte på skolen.
  • Ha god hygiene og vask hendene ofte.
  • Unngå håndhilsning og klemming.
  • Host i albuen.
  • Hold avstand til andre i pauser og friminutt.

Vi skal følge 1-metersregelen i forhold til avstand til medelever og ansatte. Vi vil, så langt det lar seg gjennomføre, legge til rette for at elevene bruker den samme pulten hver dag i sitt faste klasserom. For å ivareta et godt læringsmiljø, vil alle elever samarbeide med faste læringspartnere i læringspartnergrupper. 

Les mer om nivåinndeling av smitteverntiltak på utdanningsdirektoratets hjemmeside

 

Skal du starte på Vg1 i år?

Alle Vg1-elever må gjøre et foreløpig valg av matematikkfag og språkfag før skolestart.

Les mer om matematikkfagene og velg mattefag

Les mer om språkfagene våre og velg språkfag

 

Foreldremøte

8.trinn                   Onsdag 26.08 kl. 18:00