Ytterligere gjenåpning av skolen

Gjeng med ungdom sitter i solen. Foto: NTB scanpix

Neste uke går skolen noen steg videre i retning av ordinær drift. FHI og Utdanningsadministrasjonen kommer jevnlig med oppdaterte råd og presiseringer til skolene. Disse behandles i lokalt Arbeidsmiljøutvalg og skolen gjør sine vurderinger av hva vi kan få til. For F21 er det besluttet at vi  starter opp med leksehjelp to dager i uken, med begrenset antall og etter påmelding. Biblioteket åpner for en mindre gruppe på samme måte i storefri, med begrenset antall og i samsvar med smittevernreglene.

Kantinen gjenåpner med et begrenset utvalg plastpakkede varer uten selvbetjening. For å begrense antall elever i kantinen vil det kun bli anledning for elever på videregående å kjøpe mat og deretter ta den med seg for å spise ute eller i andre områder i skolebygget. Det er kun et fåtall spiseplasser i kantinen for å ivareta avstandskravene. Elever i grunnskolen skal fortsatt ha med mat hjemmefra og spise i klasserommet.

I kroppsøvingsfaget skal man nå også følge rådene i  smittevernveilederen for idretten. Det åpnes derfor for at elever kan skifte i garderoben og dusje etter kroppsøvingstimene. Vi vil ikke pålegge elevene å dusje, men det er altså nå åpnet for at de kan gjøre det. Vi er svært glade for disse tiltakene og håper elevene vil oppleve dem positivt.

Fraværsføring i videregående skole er midlertidig endret. Hvilke endringer dette medfører er sendt som portalmelding til elever og foresatte i vgs.

Generelt opplever vi at elevene virkelig viser hensyn, følger skolens regler og jobber godt på skolen. Elever som er syke holder seg hjemme og deltar aktivt i undervisningen derfra. Det er godt å se i denne krevende tiden. Takk for all innsats dere gjør hjemme for at vi skal lykkes med å holde skolen åpen!

Ta kontakt om dere har spørsmål eller innspill!