Hovedseksjon

Lektor2-nasjonal realfagsatsing i regi av Naturfagsenteret

Skoleåret 2021/2022 er to av skolens lærer med i en nasjonal realfagsatsning som heter Lektor2. Ordningen finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo.

For mer informasjon om Lektor2, gå inn her