Skriving i alle fag

På Fystikkkalleen skole har vi stilt oss spørsmålet: hvordan kan vi utvikle en felles faglig forståelse av skriving som grunnleggende ferdighet? Vi er med i nettverket til skrivesenteret i Trondheim og høsten 2014 ble skolen med i prosjektet: "Skriveplan for videregående skoler i Oslo".

Skolen har en skrivegruppe som har jevnlige møter og medlemmene av denne gruppa jobber med å implementere "skriving i alle fag" til sine avdelinger og faglag. Vi jobber systematisk med skriving av fagtekster på fagets premisser.

Mer informasjon hos: Skrivesenteret i Trondheim