Trygg læring

Glade skoleelever, illustrasjon

Trygg Læring på Fyrstikkalleen skole er en komité under elevrådet som arbeider målrettet med å fremme et godt skolemiljø, både i klasserommet og i fellesarealene. Vi jobber med å styrke elevenes sosiale kompetanse, som blant annet stimulerer utvikling av empati, samarbeidsferdigheter og ansvarlighet. Dette er i tråd med Opplæringsloven §9a, hvor det står skrevet:

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

På skolen gjennomfører vi ulike aktiviteter, som for eksempel brettspill i lunsjen to dager i uken, og diverse arrangementer rundt merkedager.
Trygg Læring består i år av ni elever fordelt på 10. trinn og VG3, samt to voksne.

 

Om du ønsker å vite mer om trygg læring har de en egen nettside som du finner her: www.trygglaring.no